top of page

Deelnemingsvoorwaarden

» Hoe boeken – reserveren ?

· Neem contact op met: 
Adventure Hostel Klosters, Rafting & Mountainadventure GmbH
· Telefoon : 0041 (0)81 422 12 29 
· GSM +41 79 384 29 36 
· Email : info@ramadventure.ch
· Post: 
Adventure Hostel Klosters
Rafting & Mountainadventure GmbH
Landstrasse 171 
7250 Klosters 
Schweiz

 

· Bespreek het aantal nachten van verblijf en/of activiteiten.
· Er wordt een offerte-contract opgemaakt met de nodige informatie.
· Stuur of mail het volledig ingevulde en ondertekende contract terug.
· Als er een voorschot dient betaald te worden, doet u dit binnen de gevraagde tijd.
· De reservatie is vastgelegd na betaling voorschot.

»Prijzen:

Al onze prijzen zijn uitgedrukt per deelnemer of per groep.
De prijzen zijn inclusief Zwitserse taxen.
De prijzen zijn exclusief vervoer (inclusief als dit duidelijk vermeld wordt) en persoonlijke reis/annulatieverzekering.

 

» Betalingen:

Moeten voorafgaand verblijf betaald worden.

 

» Reisvoorwaarden

Alle opgegeven en beschreven reizen worden georganiseerd door:
Rafting & Mountainadventure GmbH (erkende Zwitserse buitensport- en reisorganisatie)
Landstrasse 171 
7250 Klosters 
Schweiz

 

» Annulatie door de klant:

De deelnemer kan een reis, activiteit annuleren. 
Hieraan zijn evenwel annulatiekosten verbonden.
Alle annulaties zijn schriftelijk per post, fax of mail mee te delen.
Tot 15 dagen: geen kosten.
Vanaf 14 dagen: 50 % van het totaal bedrag.
Vanaf 7 dagen, niet opdagen: 100 % van het totaal bedrag.

 

» Annulatie van activiteiten door Rafting & Mountainadventure GmbH:

De organisatie behoudt zich het recht om in geval van buitengewone omstandigheden (weer, materiaal, …) de activiteit te annuleren. De klant heeft echter geen recht op schadevergoeding.

 

» Aansprakelijkheid:

Rafting & Mountainadventure GmbH en partners kunnen onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor:
· diefstal, verlies, schade, … van goederen betrokken aan de deelnemers
· letsel of ongevallen overkomen aan de deelnemers. 
Dit geldt ook voor de diensten verleend door tussenpersonen in zoverre deze verantwoordelijkheid niet uitdrukkelijk door de wet is geregeld.
Alle materialen die door ons bij een activiteit ter beschikking worden gesteld, dienen in geval van verlies of schade door de deelnemer te worden vergoed.
Elk lichamelijk ongemak (ziekte, allergie, …) dat een invloed zou kunnen hebben op de uitoefening van de gekozen activiteit, alsook het niet kunnen zwemmen, dient vooraf schriftelijk te worden gemeld.

 

»Verloop van de activiteiten:

Elke deelnemer dient zich te schikken naar de richtlijnen van de organisatie en zijn begeleiders (veiligheid, natuurrespect, …). Bij ernstige overtredingen hierop heeft de organisatie het recht de in overtreding zijnde deelnemer uit te sluiten, zonder dat deze aanspraak heeft op schadevergoeding.

 

» Verzekering:

· Rafting & Mountainadventure GmbH en partners hebben de nodige verplichte verzekeringen (burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand, ...).
. Aangeraden wordt om vooraf na te gaan of u kan terugvallen op een ongevallenpolis (individueel of gezinsformule) en of de activiteit niet is uitgesloten.
· Indien u geen verzekering heeft kan nog altijd een tijdelijke reisbijstandsverzekering afgesloten worden type Europ Assistance, Elvia Reisverzekering, enz.
Deze voorzien meestal in een tegemoetkoming voor medische kosten, alsook repatriëring indien nodig. Informeer hiervoor bij uw verzekeringsmakelaar.
· Indien de deelnemers een persoonlijke ongevallenverzekering willen afsluiten via Rafting & Mountainadventure GmbH omtrent de activiteiten, dienen zij dit schriftelijk aan te vragen.

 

»Aanwendbaar recht

Aanwendbaar recht is het Zwitsers recht.

      Onze website voor winteractiviteiten                                                                           Onze website voor  zomeractiviteiten 
bottom of page